homepage | contact | sitemap
Componext
Postbus 18
7800 AA Emmen
T 0591 - 65 79 00

Bevingbestendig bouwen


Bevingbestendig versterken met staalframe voorzetwanden

Indien u bevingbestendig wilt versterken op een veilig en duurzaam, eenvoudig en simpele manier dan is onze methode DE OPLOSSING!

 • Door in de woning de oplossing te zoeken blijft de buitenkant intact!
 • Nieuwe draagstructuur met staalframe
 • Lichtgewicht maar constructief sterk
 • Opwaardering energielabel door isolatie in staalframe
 • Betere geluidsisolatie en luchtdichtheid van de woning
 • Vervanging ‘oude’ electra installatie
 • Weinig overlast door snelle uitvoering
 • Per vertrek uitvoerbaar
 • Montage goed controleerbaar

HOE KOMEN WIJ AAN ONZE OPLOSSING
Constructeur Arup heeft via een ontwerpconsultatie aan marktpartijen gevraagd om oplossingen te bedenken voor het bouwkundig versterken van bestaande gebouwen.

De versterkingsmaatregelen zijn onderverdeeld in de volgende ‘levels’:

 • Level 0  Tijdelijke maatregelen (zoals stutten).
 • Level 1  Mitigerende maatregelen voor risicovolle onderdelen van het gebouw (zoals het vastzetten of verwijderen van instabiele schoorstenen etc).
 • Level 2  Versterken van wand–vloer en wand–dakverbindingen.
 • Level 3  Verstijven van diafragma’s in de constructie (het gaat hierbij vooral om het verstijven van houten plankenvloeren en daken).
 • Level 4  Versterken van bestaande muren.
 • Level 5  Vervangen en toevoegen van muren.
 • Level 6  Versterken van de fundering.
 • Level 7  Slopen en herbouw.

Deze ontwerpconsultatie richt zich op level 2 en 3. Wij hebben gekozen voor een level 2 oplossing, level 3 is ons inziens vrij eenvoudige te realiseren door het toepassen van een extra plaatmateriaal bevestigd op of onder de houten vloer. Bijkomend voordeel voor onze oplossing is dat wij aan level 4 kunnen voldoen doordat wij de U profielen bevestigen via muurankers aan het bestaand metselwerk.

Onze oplossing gaat als volgt
Wij verstevigen de bestaande woningen door een raamwerk van stalen U profielen voor de binnenkant van de buitenmuren te plaatsen. De U profielen worden dmv muurankers aan de bestaande metselwerk gevels bevestigd. Zo ontstaat een skelet dat de dragende functie van de buitenmuren voor vloeren en dak kan overnemen. Tegen de profielen komt plaatmateriaal en in de tussenruimte isolatie. Ook worden de electra aansluitingen vervangen. De woningen worden niet alleen veiliger maar ook duurzamer. Met dit concept kun je ook nieuwe huizen bouwen.

Door de toepassing van stalen profielen die dmv schroeven aan elkaar worden bevestigd is goed te controleren of het wandsysteem volgens de voorschriften is gemonteerd.

In de voorbereiding wordt de woning digitaal ingemeten en constructief doorgerekend. Er worden werktekeningen gemaakt zodat de profielen en overige materialen besteld kunnen worden.

Afhankelijk van de grootte van de woning duurt de uitvoering minimaal 2 weken. Indien de bewoners niet willen of kunnen verhuizen dan kan de verbouw ook kamergewijs uitgevoerd worden, de verbouwing duurt dan wel langer.

Tijdens de uitvoering worden de wand frames gefotografeerd en in een logboek verwerkt die als opleverdocument wordt vastgelegd. 

MONTAGE PRINCIPE BEVINGBESTENDIG BOUWEN MET STAALFRAME